Flytta/Transfer en domän från en annan registrar (En ensam domänflytt)